MOLES INTERIOR

[ home ] [ samenvatting ] [ verkoop ] [ lezingen ] [ contact ]

uitgever van het boek:

'Introductie tot de Psychologie der Zelfverwerkelijking',
ISBN 978-90-9021955-4, NUR 770, 235 pagina's.

Dit boek beschrijft een verantwoorde westerse methode tot zelfverwerkelijking, inclusief het plotselinge gebeuren van de verlichtingservaring en het aanvullende werk daarna.

De auteur (1946) heeft in zijn normale westerse bestaanssituatie een ruime mate van zelfverwerkelijking weten te bereiken. Dit, door als leek voldoende kennis van de Jungiaanse dieptepsychologie en de boeddhistische psychologie te nemen en deze therapeutische kennis gedurende vele jaren op zichzelf toe te passen.

De weg tot zelfverwerkelijking is in grote lijnen een algemeen menselijke aangelegenheid die echter, als gevolg van de eigen unieke persoonlijkheidsstructuur, tot een uiterst individuele weg getransformeerd dient te worden. Dit boek laat zien hoe men het door weinigen betreden en moeilijk begaanbare pad der zelfverwerkelijking kan bewandelen, om gaandeweg tot de kern van het Eigen Wezen door te dringen.

Niet alleen de bewustwording van de schaduwkant van de persoonlijkheid, maar ook van het vrouwelijke in de man en het mannelijke in de vrouw, is doorslaggevend voor het bereiken van verlichting. Op unieke wijze is de auteur er in geslaagd om naast de mannelijke kant, ook steeds de vrouwelijke kant van het proces tot zelfverwerkelijking gestalte te geven.

[ samenvatting van het boek ]